Letöltés:
    » pdf: alapszabály
    » pdf: melléklet
    » pdf: nyilatkozat
    » pdf: struktúra
    » pdf: tájékoztató
    » pdf: 2006 II.félév
    » pdf: meghívó
    » pdf: közgy.hat.
    » pdf: jegyzőkönyv
    » pdf: éves jelentés
    » pdf: nyilatkozat
    » pdf: összefogl. jel.
    » pdf: tájékoztató
    » pdf: 2007 I.félév
    » pdf: Új alapszabály
    » pdf: Közgy. meghívó
    » pdf: határozati jav.
    » pdf: közgy. hat.
    » pdf: Közgy. meghívó
    » pdf: határozati jav.
    » pdf: közgy. hat. 1
    » pdf: közgy. hat. 2
    » pdf: nyilatkozat
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: soron kívüli táj.
    » pdf: nyilatkozat
    » pdf: meghívó
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: határozati jav.
    » pdf: határozatok közzététele
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: meghívó
    » pdf: gyorsjelentés
    » pdf: alapszabály
    » pdf: soron kívüli táj.
    » pdf: közgy. előterj.
    » pdf: közgy. jegyzőkönyv
    » pdf: közgy. meghívó kieg.
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: éves beszámoló
    » pdf: FT jelentés
    » pdf: határozati jav.
    » pdf: kiegész. mellék.
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: határozatok
    » pdf: FT jelentés
    » pdf: összefoglaló jelentés
    » pdf: tájékoztató
    » pdf: osztalék kifizetés
    » pdf: közgy.meghívó
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: határozati jav.
    » pdf: közgy. hat.
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: soron kívüli táj.
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: gyorsjelentés
    » pdf: közlemény
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: egyesülés
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: közgy. meghívó
    » pdf: közgy. meghívó kieg.
    » pdf: közgy. meghívó
    » pdf: éves beszámoló 2008
    » pdf: kibocsátó nyilatkozat
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: kiegész. mellék.
    » pdf: FT nyilatkozat
    » pdf: közgy. hat. előterj.
    » pdf: alapszabály
    » pdf: éves beszámoló 2008
    » pdf: FT jelentés végleges
    » pdf: kibocsátó nyilatkozat
    » pdf: kiegész. mellék.
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: közgy. hat.
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: határozatok
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: végl. vagyonmérleg
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: soron kívüli táj.
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: részvény értékesítés
    » pdf: részvény tranzakció
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: ICE DSL
    » pdf: Rentanet
    » pdf: Alföldi KTV
    » pdf: System Info
    » pdf: DIGI
    » pdf: Finatech
    » pdf: System Info
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: meghívó
    » pdf: Businesslink
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: Rentanet
    » pdf: Businesslink
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: Busineslink
    » pdf: előterjesztés
    » pdf: Timenet
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: közgy. jegyzőkönyv
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: javadalmazási nyilatk.
    » pdf: közgy. meghívó
    » pdf: Rentanet
    » pdf: közgy. meghívó
    » pdf: Carose B.V.
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: alapszabály
    » pdf: fb jelentés
    » pdf: FT nyilatkozat
    » pdf: határozati jav.
    » pdf: kibocsátói nyilatkozat
    » pdf: kiegész. mellék.
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: mérleg eredm.
    » pdf: szavazati jogok száma
    » pdf: alapszabály
    » pdf: fb jelentés
    » pdf: FT jelentés
    » pdf: javadalmazási nyilatk.
    » pdf: jegyzőkönyv
    » pdf: kibocsátói nyilatkozat
    » pdf: kiegész. mellék.
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: közgy. hat.
    » pdf: mérleg eredm.
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: tájékoztatás
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: System Info
    » pdf: Carose B.V.
    » pdf: System Info
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: összefoglaló jelentés
    » pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: szav. jogot bizt. részvény
    » pdf: Trumbull
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: közgy. meghívó
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: közbenső mérleg
    » pdf: könyvvizsgálói jelentés
    » pdf: határozati előterjesztés
    » pdf: közgyűlési határozatok
    » pdf: könyvvizsgálói jelentés
    » pdf: közbenső mérleg
    » pdf: Nemes Attila
    » pdf: saját részvény vásárlás
    » pdf: TvNetWork bennfentes
    » pdf: Digi bennfentes
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: 2010 08 hóvégi jelentés
    » pdf: 2010 1. félévi jelentés
    » pdf: közgyűlési meghívó
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: szavazati jog - Digi
    » pdf: szavazati jog - Carose
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: közgyűlési határozatok
    » pdf: közgyűlési meghívó
    » pdf: közgyűlési előterjesztés
    » pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: közgyűlési határozatok
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: Közgy. meghívó
    » pdf: érelem kieg.
    » pdf: napirend kieg.
    » pdf: határozat jav.
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: közgy.hat.
    » pdf: közlemény
    » pdf: meghívó
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: javadalmaztási nyilatkozat
    » pdf: alapszabály
    » pdf: éves beszámoló
    » pdf: FB jelentés
    » pdf: társaságirányítéi jelentés
    » pdf: határozati javaslatok
    » pdf: kibocsátói nyilatkozat
    » pdf: kiegész. mellék.
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: szavazati jogok száma
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: közlemény korrekció
    » pdf: közlemény
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: összefogl. jel.
    » pdf: alapszabály
    » pdf: FB jelentés
    » pdf: FT jelentés
    » pdf: közgy.hat.
    » pdf: közgy. jegyzőkönyv
    » pdf: kibocsátó nyilatkozat
    » pdf: kiegész. mellék.
    » pdf: könyvvizsg. jel.
    » pdf: pdf: mérleg eredm.
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: félévi jelentés
    » xlsx: mérleg eredmény
    » pdf: részvény tranzakció
    » pdf: részvény tranzakció
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: bennfentes kereskedelem
    » pdf: rs3 5%
    » pdf: tsz2
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: Közgy. meghívó
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: közgy. előterj.
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: TSZ2 bejelentés
    » pdf: székhely változás
    » pdf: közgy. hat.
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: tájékoztatás féléves jav.
    » pdf: javított féléves jelentés
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: javadalmazási nyilatkozat
    » pdf: meghívó
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: alapszabály
    » pdf: alaptöke nagysága
    » pdf: határozati jav.
    » pdf: kv. jelentés
    » pdf: kieg. melléklet
    » pdf: mérleg eredmény
    » pdf: üzleti jelentés
    » pdf: fb jelentés
    » pdf: ft jelentés
    » pdf: kibocsátó nyilatkozat
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: javadalmazási nyilatk.
    » pdf: közgy.hat.
    » pdf: összefogl. jel.
    » pdf: TSZ2 bejelentés
    » pdf: időközi vez. beszámoló
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: rendkívüli tájékoztatás
    » pdf: közgy. meghívó
    » pdf: előterjesztés
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: nyilvános vételi ajánlat
    » pdf: ppo melléklet
    » pdf: módosított nyilvános vételi ajánlat
    » pdf: jóváhagyó határozat
    » pdf: jóváhagyó nyilvános vételi ajánlat
    » pdf: rendkívüli közgyűlési határozat
    » pdf: tájékoztatás ajánlat jóváhagyásáról
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: közlemény nyilvános vételi ajánlat eredményéről
    » pdf: vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat
    » pdf: hóvégi jelentés
    » pdf: féléves jelentés
    » doc: közgyűlési meghívó
    » docx: közzététel
    » pdf: közlemény érvénytelenítésről és keletkeztetésről
    » pdf: közlemény érvénytelenítés- és keletkeztetés végrehajtásáról
    » pdf: közzététel részvényesek kifizetéséről
    » pdf: rendkívüli közgyűlés közzététele
    » pdf: PSZÁF kérelem
    » pdf: PSZÁF határozatBefektetéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatás
az alábbi telefonszámon: 06 1 890 2001

2008.01.21.
A TvNetWork Nyrt. saját nevében, valamint Balogh Levente FB tag megbízásából ezúton közzéteszi, hogy Balogh Levente tulajdonában 200.000 db törzsrészvény áll, mely alapján a Társaságban 1,3%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

2007.12.07.
Gonda Zoltán, a Társaság Felügyelő Bizottságának tagja a mai napon 50.000 db törzsrészvényt vásárolt 295 Ft-os árfolyamon. Részvényeinek száma így 125.000 db-ra nőtt.

 

2007.11.13.

A TvNetWork Nyrt. ezúton közzéteszi, hogy a mai napon megvásárolta a 2.024 előfizetővel rendelkező, Százhalombattán lévő kábeltelevízió-hálózatot, melyen eddig, mint bérlő szolgáltatott.


2007.07.16.
A TvNetWork Nyrt. és Gonda Zoltán FB-tag a következő bejelentést teszi:
Gonda Zoltán Felügyelőbizottsági tag 2007.07.16-án 3.000 db TvNetWork törzsrészvényt vásárolt 219 Ft-os árfolyamon. Az ügyletet követően a tulajdonában álló részvények száma 75.000 db-ra nőtt.

2007.06.19.

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a TvNetWork Nyrt. 2006. évi Éves beszámolója 2006. április 26-tól teljes terjedelemben megtekinthető a Vállalat székhelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A).2007.01.29.
A TvNetWork Nyrt. ezúton tájékoztatja részvényeseit és az érdeklődőket, hogy cégünk stratégiai céljainak megfelelően, fejlesztéseink eredményeképpen 2007 januárjától több területen bővítettük szolgáltatásaink körét, növelve ezzel ügyfeleink számát. Debrecenben új szolgáltatási terület indult, ezáltal újabb 20.000 lakos számára érhető el cégünk teljes szolgáltatási palettája. A Szabadszálláson meglévő kábeltelevízió hálózat bővítése révén Társaságunk a település 100 százalékán tud szolgáltatni, szemben az eddigi 30 százalékos lefedettséggel. A területi növekedés mellett a szolgáltatások száma is bővült, a kábeltelevízió mellett már Internet és IP telefon is rendelhető. Kőbánya-Újhegyen szintén sikeresen bővítettük szolgáltatásainkat, ez újabb 3300 előfizetőt jelent.2006.09.19.

Saját részvény tranzakció

 

A TvNetWork Nyrt. bejelenti, hogy a Társaság 2006. szeptember 19-én saját részvényeiből 102.460 db törzsrészvényt értékesített tőzsdén kívüli kereskedés keretében, 244 Ft/db árfolyamon. A tranzakciót követően jelenleg 957.540 db törzsrészvénnyel rendelkezik.2006.09.12.

A TvNetWork Nyrt. felügyelõ bizottságának tagja, Törőcsik Attila 35.500 db, felesége Szász Andrea 17.600 db törzsrészvényt vásárolt 2006. szeptember 12-én, 232 Ft/db árfolyamon. A tranzakciókat követően Törőcsik Attila 815.683 db törzs- és 20.000 db szavazatelsőbbségi, Szász Andrea 154.100 db törzs- és 10.000 db szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezik.


2006.09.04.

Saját részvény tranzakció

A TvNetWork Nyrt. ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Társaság 2006. szeptember 4-én 45.024 db saját részvényt értékesített 222 Ft/db átlagárfolyamon. A tranzakciót követően a Társaság saját részvényállománya 1.060.000 db-ra változott.


2006.09.04.
Soronkívüli tájékoztatás

Tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a TvNetWork Nyrt. bejelenti, hogy 2006. szeptember 4-én a következő részvénytranzakciók történtek. Nemes Attila gazdasági igazgató 36.224 db törzsrészvényt vásárolt, így jelenleg tulajdonában 1.880.947 db részvény van. Gonda Zoltán műszaki igazgató 60.000 db törzsrészvényt vásárolt, így 72.000 db-ra nőtt tulajdoni részesedése a Társaságban. Mindkét tranzakció 222 Ft/db átlagárfolyamon realizálódott.


2006.09.01.
Ezúton tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy a TvNetWork Nyrt. 2006. augusztus 31-én megvásárolta a Szeged, Tisza L. krt. 47. IX/20. sz. alatti, 290 m2 ingatlant nettó 50.000.000 Ft vételáron. A korábban bérelt irodák így saját tulajdonba kerültek, ezáltal Társaságunk havi bérleti díj költsége 560.000 Ft-tal csökkent.


2006.08.31.
A TvNetWork Nyrt. ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy élve opciós vásárlási jogával 2006. augusztus hóban megvásárolta a Solt városban lévõ, 53.000.000 Ft+Áfa értékű kábeltelevízió hálózatot, melyen eddig mint bérlő szolgáltatott. A jövőben így havi bérleti díj költsége 530.000 Ft-tal csökken.


2006.08.28.
Nemes Attila gazdasági igazgató 2006.08.25-én 1.110 db, 2006.08.28-án 6.373 db részvényt vásárolt, mindkét esetben 212 Ft/db árfolyamon. Részvényállománya 1.837.240 db-ról 1.844.723 db-ra nőtt.
Gonda Zoltán műszaki igazgató 2006.08.28-án 5.000 db részvényt vásárolt 215 Ft/db árfolyamon, így jelenleg 12.000 db részvénnyel rendelkezik.


2006.08.28.
Török Péter, a TvNetWork Nyrt. Felügyelő bizottságának tagja 2006. augusztus 24-én 5.720 db TvNetWork részvényt értékesített, 4671 db-ot 211 Ft, 1049 db-ot 212 Ft-os árfolyamon. Részvényállománya a tranzakciókat követően 94.193 db-ról 88.473 db-ra csökkent.


A TvNetWork Nyrt. bejelenti, hogy 2006. augusztus 07-08. napokon 394.976 db saját részvényt értékesített 220 Ft-os átlagárfolyamon. A Társaság saját részvényállománya tranzakciókat követően 1.500.000 db-ról 1.105.024 db-ra csökkent.

Letölthető dokumentumok
Tőzsdei tájékoztató
Tájékoztató melléklet
TvNetWork alapszabálya
Nyilatkozat
Tulajdonosi struktúra