Értesítés az Általános Szerződési Feltételek változásairól
2010.06.01.

Tisztelt Előfizetőnk!

 

 

A 2003. évi C. törvény 132.§ (4), (5) és (6), 144.§ (2) a) és a TvNetWork Nyrt. általános Szerződési Feltételei 4.3.1. a) pontja alapján ezúton értesítjük az általános Szerződési Feltételek módosításáról. 

 

A módosítások lényege:

 

1. 2010. július 1-jétől Társaságunk átfogóan módosítja a Szeged; Budapest-központi; Kiskunhalas; és Tompa, Kelebia, Kisszállás területen elérhető kábeltelevíziós csomagkínálatát és a csomagok csatornakiosztását. A módosításokat műszaki és gazdasági okok indokolták.

 

2. 2010. július 1-jétől a fenti területeken nem lesznek elérhetőek a digitális Cinemax Pak, HBO HD, Film-, Zene-, Extra-, Extra plusz-, Felfedező-, Otthon- és HD csomagok.

 

3. Budapest-központi területen a Családi programcsomagra korábban előfizető ügyfeleink 2010. július 1-jétől - mivel a Családi programcsomag megszűnik - változatlan áron a Bónusz programcsomagot, annak bővített kínálatát élvezhetik.

 

 

A módosítások az áSzF C_1; C_14; C_3; és C_6 mellékleteit érintik.

 

Mivel a Szolgáltató az általános Szerződési Feltételeit a 10.3 pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve nyilatkozatának megtételére.

  Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést, illetve nyilatkozatát megtenni.

Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.

  Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása – ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződés kivételével – nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén - elfogadásnak minősül.

  Az általános Szerződési Feltételek módosított szövege, a részletes csatornakiosztással 2010. május 17-től tekinthető meg ügyfélszolgálati helységeinkben, hivatalos honlapunkon (www.tvnetwork.hu), valamint a 1289 telefonszámon ügyfélszolgálatunk szóbeli tájékoztatást ad a változásokról.

Értesítés az Általános Szerződési Feltételek változásairól
2010.05.20.

A 2003. évi C. törvény 132.§ (4), (5) és (6), 144.§ (2) a) és a TvNetWork Nyrt. általános Szerződési Feltételei 4.3.1. a) pontja alapján ezúton értesítjük az általános Szerződési Feltételek módosításáról. 

 

A módosítások lényege:

 

1. 2010. június 20-tól Társaságunk módosítja a Szentes, Maklár és Nagytálya területeken elérhető analóg kábeltelevíziós csomagok csatornakiosztását. A módosításokat műszaki és gazdasági okok indokolták, és az áSzF 10.3. b) pontja alapján hajtottuk végre.

 

Felhívjuk Előfizetőink figyelmét, hogy a csatornakiosztással kapcsolatos műszaki átállás, 2010. július 1-jéig elhúzódhat.

 

 

Az általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz módosított rendelkezései: C_19; C_21; C_22 mellékletek.

 

Mivel a Szolgáltató az általános Szerződési Feltételeit a 10.3 pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve nyilatkozatának megtételére.

  Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést, illetve nyilatkozatát megtenni.

Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.

  Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása – ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződés kivételével – nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén - elfogadásnak minősül.

  Az általános Szerződési Feltételek módosított szövege, a részletes csatornakiosztással 2010. május 17-től tekinthető meg ügyfélszolgálati helységeinkben, hivatalos honlapunkon (www.tvnetwork.hu), valamint a 1289 telefonszámon ügyfélszolgálatunk szóbeli tájékoztatást ad a változásokról.

Értesítés az Általános Szerződési Feltételek változásairól
2010.04.01.

 

A 2003. évi C. törvény 132.§ (4), (5) és (6), 144.§ (2) a) és a TvNetWork Nyrt. általános Szerződési Feltételei 4.3.1. a) pontja alapján ezúton értesítjük az Internet protokoll alapú helyhez kötött és internet protokoll alapú helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatásra vonatkozó általános Szerződési Feltételek módosításáról. 

 

A módosítások lényege:

 

Társaságunk 2010. május 1-jétől módosítja az Internet protokoll alapú helyhez kötött és internet protokoll alapú helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás igénybevételének egyes feltételeit.

Ennek keretében módosulnak az „Emelt díjas/AudioTex”, az „Audiofix” illetve a Helytől független (21-es körzet) telefonszolgáltatások percdíjai és a hívható számok köre.

A „Távszavazás” szolgáltatást (és az ennek keretében hívható számokat) társaságunk 2010. május 1-jétől nem nyújtja.

A módosítások pontos részleteiről (a módosított díjakról és a hívható számok köréről) a – honlapunkról is elérhető - általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz 2. számú mellékletéből tájékozódhat.

 

A módosításokat gazdasági és technikai okok tették szükségessé. (áSzF 10. 3. a; 10. 3. b)

A módosítás a 2 számú mellékletet érinti.

 

Mivel a Szolgáltató az általános Szerződési Feltételeit a 10.3. pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve nyilatkozatának megtételére.

  Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést, illetve nyilatkozatát megtenni.

  Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.

  Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – elfogadásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása – ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződés kivételével – nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén - elfogadásnak minősül.

 

 Az általános Szerződési Feltételek módosított szövege 2010. április 1-jétől tekinthető meg ügyfélszolgálati helységeinkben, hivatalos honlapunkon (www.tvnetwork.hu), valamint a 1289 telefonszámon ügyfélszolgálatunk szóbeli tájékoztatást ad a változásokról.
Értesítés az Általános Szerződési Feltételek változásairól
2010.03.01

Tisztelt Előfizetőnk!

 

A 2003. évi C. törvény 132.§ (4), (5) és (6), 144.§ (2) a) és a TvNetWork Nyrt. általános Szerződési Feltételei 4.3.1. a) pontja alapján ezúton értesítjük az általános Szerződési Feltételek módosításáról. 

 

A módosítások lényege:

 

Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatásra vonatkozó általános Szerződési Feltételeket érintő módosítások:

 

1. Társaságunk 2010. április 1-jétől felveszi műsorkínálatába a Nóta TV műsorát az C6-os csatornán, ettől kezdve a C6-os csatornán korábban nyújtott TV Paprika műsorát társaságunk nem továbbítja.

érintett mellékletek: C_21 Maklár; C_22 Nagytálya

 

2. Társaságunk 2010. április 1-jétől felveszi műsorkínálatába a Digi Sport műsorát.

érintett mellékletek: C_1 Szeged, C_2 Szabadszállás; C_3 Kiskunhalas; C_4 Solt; C_6 Tompa, Kelebia, Kisszállás; C_10 Tiszaalpár; C_13 Lakitelek; C_14 Budapest központi, C_18 Budapest XVI. ker. Stefánia; C_19 Szentes; C_21 Maklár; C_22 Nagytálya; C_23 Szihalom; C_21 Maklár

 

3. Társaságunk 2010. április 1-jétől Szeged és Szentes területén a „helyi tv” műsorát nem továbbítja.

érintett mellékletek: C_1 Szeged; C_19 Szentes

 

4. A Dél TV műsorát társaságunk 2010. április 1-jétől Kiskunhalas területen nem továbbítja, Tompa, Kelebia, Kisszállás területén pedig az S38-as csatornára helyezi át.

 

5. Társaságunk 2010. április 1-jétől kivezeti a kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó általános Szerződési Feltételeiből Debrecen területet, azaz társaságunk a területen a továbbiakban nem nyújtja ezen szolgáltatását.

érintett mellékletek: általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz C_20 Debrecen melléklet

 

Internetprotokoll-alapú szolgáltatásokra vonatkozó általános Szerződési Feltételeket érintő módosítások:

 

1. Társaságunk 2010. március 1-jétől kivezeti általános Szerződési Feltételeiből ADSL szolgáltatásait, azaz az áSzF-ből valamennyi ADSL csomag kikerül, azokat társaságunk a továbbiakban nem forgalmazza, nem szolgáltatja.

érintett mellékletek: 10.a.1. melléklet;10.a.2. melléklet; 10.b. melléklet; 10.c. melléklet ;10.d. melléklet

 

2. Társaságunk 2010. április 1-jétől kivezeti az internet szolgáltatásra vonatkozó általános Szerződési Feltételeiből Debrecen területet, azaz társaságunk a területen a továbbiakban nem nyújtja e szolgáltatását.

érintett mellékletek: általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatáshoz C_10 Debrecen melléklet

 

Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatásra vonatkozó általános Szerződési Feltételeket érintő módosítások:

 

1. Társaságunk 2010. április 1-jétől kivezeti a kábeltelefon szolgáltatásra vonatkozó általános Szerződési Feltételeiből Debrecen területet, azaz társaságunk a területen a továbbiakban nem nyújtja ezen szolgáltatását.

érintett mellékletek: Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz C_8 Debrecen melléklet

 

Mivel a Szolgáltató az általános Szerződési Feltételeit a 10.3 pontban meghatározottak szerint egyoldalúan módosítja, az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve nyilatkozatának megtételére.

  Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést, illetve nyilatkozatát megtenni.

Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – elfogadásnak minősül.

 

A nyilatkozattétel elmulasztása – ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződés kivételével – nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén - elfogadásnak minősül.

 

Az általános Szerződési Feltételek módosított szövege 2010. március 1-jétől tekinthető meg ügyfélszolgálati helységeinkben, hivatalos honlapunkon (www.tvnetwork.hu), valamint a 1289 telefonszámon ügyfélszolgálatunk szóbeli tájékoztatást ad a változásokról.

 

2010. február 26.

Digi Sport Szegeden, Kiskunhalason és Szentesen is!
2010.02.10
értesítjük Tisztelt ügyfeleinket, hogy szegedi, kiskunhalasi és szentesi kábeltévés csatornakínálatunk a Digi Sport nevű, magyar nyelvű sportcsatornával bővült.


A műsor vételéhez televíziókészülékét hangolja az S13 csatornára (245,25 MHz frekvenciára).


További jó szórakozást kívánunk!


TvNetWork Nyrt.

Digi Sport a TvNetWork kínálatában!
2010.02.05

örömmel értesítjük Tisztelt ügyfeleinket, hogy budapesti (kivéve XII. ker. - Dániel út), törökbálinti és budakeszi kábeltévés csatornakínálatunk a Digi Sport nevű, magyar nyelvű sportcsatornával bővült.


A műsor vételéhez televíziókészülékét hangolja az S5 csatornára (133,25 MHz frekvenciára).


További jó szórakozást kívánunk!


TvNetWork Nyrt.

Panaszkezelési ügyféltájékoztató
2010.02.01.
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Elektronikus Hírközlési Törvény 138. paragrafusban foglaltak szerinti Panaszkezelési Ügyfél Tájékoztatót a következő helyről tölthetik le: http://www.tvnetwork.hu/download/EHT_138.doc
Tájékoztató - Drávanet
2010.01.29

Tájékoztató a szolgáltató személyében történő változásról

 

 

Tisztelt Előfizetőnk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a TvNetWork Nyrt. üzleti stratégiájának megvalósítása keretében értékesítette az ADSL és ADSL 3G szolgáltatásait a Drávanet Zrt.-nek.

 

Az értékesítés következtében az ADSL és ADSL 3G szolgáltatásokba tartozó előfizetői csomagok, az azok további üzemeltetéséhez szükséges eszközökkel, adatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel együtt a Drávanet Zrt.-re szálltak át. A szolgáltatások tekintetében a Drávanet Zrt. a TvNetWork Nyrt. jogutódjának minősül, így a jövőben a Drávanet Zrt. nyújtja önnek a szolgáltatást, az előfizetői szerződésekben és hűségszerződésekben a Drávanet Zrt. a TvNetWork Nyrt. helyébe lép.

 

A Drávanet Zrt. ADSL és ADSL 3G szolgáltatásokra vonatkozó új általános Szerződési Feltételei (áSZF) a TvNetWork Nyrt. korábbi áSZF-ére épül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a TvNetWork Nyrt. áSZF-éhez képest módosulnak a szolgáltatóra illetve a kapcsolattartásra vonatkozó adatok, azonban az ADSL és az ADSL 3G szolgáltatások tekintetében semmilyen változás nem történik (változatlan marad a szolgáltatás ára, igénybevételének feltételei, minőségi paraméterei, a hibabejelentésre és hibajavításra, számlázásra, panaszkezelésre vonatkozó rendelkezések stb.), tehát ön a továbbiakban is változatlan feltételek mellett és a megszokott minőségben tudja igénybe venni a szolgáltatást.

A Drávanet Zrt. új áSZF-ének kivonatát jelen tájékoztatóval együtt küldjük el önnek, valamint megtalálható a Drávanet Zrt honlapján (www.dravanet.hu).

 

A szolgáltatás zavartalan és folyamatos fenntartása érdekében a TvNetWork Nyrt. - az előfizetői szerződésben, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartása mellett – átadja a szükséges előfizetői adatokat a Drávanet Zrt. adatvédelmi biztosának. A Drávanet Zrt. az átadott adatokat az előfizetői szerződésben foglaltak teljesítése és az áSZF-ében meghatározott célokból kívánja kezelni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2010. március hónapra esedékes előfizetői díjat, már a Drávanet Zrt. fogja számlázni, és részére kell azt teljesíteni.

 

A Drávanet Zrt. 100%-ban magyar tulajdonú cég jogelődje a Drávanet Internet Szolgáltató Kft. 1996 szeptemberében jött létre, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a Dél-Dunántúl Internet-szolgáltatója legyen. A megalakulás óta eltelt több mint 10 évben a cég rohamos fejlődésen és bővítésen ment keresztül, melynek eredményeként a 2000. évre a Drávanet Rt. a Dél-Dunántúl legnagyobb Internet-szolgáltatójává nőtte ki magát. A cél továbbra is kedvező árakkal, ügyfélbarát ügyintézéssel, új szolgáltatásokkal a meglévő és leendő ügyfelek bizalmát elnyerni és megőrizni, immár országos szinten is.

 

Jelen tájékoztató levél kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult az előfizetői szerződést írásban, minden indoklás és jogkövetkezmény nélkül, a TvNetWork Nyrt. címére (1138 Budapest, Váci út 168.) eljuttatott felmondással megszüntetni.

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozattétel (felmondás közlésének) elmulasztása – mint ráutaló magatartás – a szolgáltató személyében történő változás elfogadásának és a személyes adatainak Drávanet Zrt. általi kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül. A nyilatkozattétel elmulasztása – ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződés kivételével – nem minősülhet az Előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának.

 

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával a TvNetWork Nyrt.-t és szolgáltatását választotta, kérjük, fogadja bizalommal új szolgáltatóját.

Nagy megtiszteltetés a Drávanet Zrt. számára, hogy előfizetői körében üdvözölheti önt. Kérjük, hogy további információkért vagy esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal telefonon, Budapesten a 890 0808, az ország többi részén helyi körzetszámmal és tarifával hívható 890 808 számon vagy személyesen, Budapesten a XIII. kerület Lehel utca 11. illetve Pécsett a Budai Nagy Antal u. 1. szám alatt.

 

Budapest, 2010. január 29.

 

Köszönettel és Tisztelettel:


Drávanet Zrt. és TvNetWork Nyrt.